• O Korespondencie
  • Prasa Amerykanska
  • Julien Bryan o sobie
  • Patronat honorowy
  • Rekomendacja
  • Tworcy filmu
  • Multimedia
  • Galeria
  • Dla prasy
  • Premiera
  • Premiera New York
Narodowe Centrum Kultury
oceniƂo projekt wysoko
pod względem merytorycznym
i udzieliƂo mu poparcia
przed Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Nardowego.